Πέμπτη 5 Μαρτίου 2015


Ταινίες και μικρά βίντεο για τη βία:

Το καναρινί ποδήλατο: https://www.youtube.com/watch?v=DTEXVk16HTA
Οι λέξεις πονάνε:  http://www.youtube.com/watch?v=6dVozPi4140
Σχολικός εκφοβισμός:  http://vimeo.com/61199237
 Δεν φοβάμαι να μιλήσω:    http://vimeo.com/61199236