Σάββατο 7 Μαρτίου 2015

Οι μαθητές ζωγραφίζουν κατά της βίας...