Δευτέρα 30 Ιουνίου 2014

Κομποστοποίηση για θρεπτικό χώμα
  Οι εκπρόσωποι του Δήμου παρουσίασαν στα παιδιά των μεγάλων τάξεων τον ενδεδειγμένο τρόπο λειτουργίας της κομποστοποίησης. Στη συνέχεια οι μαθητές/τριες του Ε2 εκπαίδευσαν στο θέμα με δική τους παρουσίαση τους μαθητές του νηπιαγωγείου.