Πέμπτη 19 Ιουνίου 2014

Ανακύκλωση από το Γ2
  Οι μαθητές του τμήματος Γ2 τη φετινή σχολική χρονιά ασχολήθηκαν με την ανακύκλωση διάφορων υλικών κι έμαθαν τη σπουδαιότητά της για το περιβάλλον.
   Στη συνέχεια δημιούργησαν σχετικές αφισούλες που στόλισαν τους τοίχους της τάξης τους.