Δευτέρα 16 Ιουνίου 2014

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
ΕΠΑΙΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ


Το σχολείο μας, μεταξύ άλλων, συμμετείχε στην απονομή επαίνων από το Δήμο Χανίων, για τη συμμετοχή του στο Πρόγραμμα "Οικολογικά Σχολεία".  Μαθητές του σχολείου μας παραβρέθηκαν και παρέλαβαν τον έπαινο και τα αναμνηστικά τους δώρα, που δεν ήταν άλλα, παρά γλαστράκια,  με όμορφα λουλούδια φυσικά... 
Ένα μεγάλο μπράβο σε όλους όσους βοήθησαν στο πρόγραμμα, μικρούς και μεγάλους...