Τρίτη 3 Ιουνίου 2014

Εκδρομή στο Βλάτος και στη λίμνη του Κουρνά
Αύριο, Τετάρτη 4 Ιουνίου, θα πραγματοποιηθεί η ετήσια εκδρομή ψυχαγωγικού χαρακτήρα τους σχολείου μας με προορισμό:
  • Για τις τάξεις Α΄-Β΄ στη λίμνη του Κουρνά.
  • Για τις τάξεις Γ΄- ΣΤ΄ στο Βλάτος Κισάμου.

Η επιστροφή θα είναι η ίδια για όλες τις τάξεις, στις 14.00 μ.μ.