Τρίτη 1 Ιουλίου 2014

«Του κόσμου το ψωμί» 
 Το πρόγραμμα με θέμα «Του κόσμου το ψωμί» πραγματοποιήθηκε και από τα δύο τμήματα της Γ΄ τάξης, έχοντας ως γενικό στόχο να γνωρίσουν οι μαθητές το ψωμί, τα στάδια παραγωγής του, να διαπιστώσουν για ποιο λόγο αποτελεί το βασικό είδος της διατροφής μας και να έρθουν σε επαφή με τα ήθη και τα έθιμα, καθώς και με τις  θρησκευτικές παραδόσεις που σχετίζονται με αυτό.
   Αν θέλετε να δείτε τις δράσεις του Γ1 πατήστε εδώ.