Κυριακή 4 Μαΐου 2014

ΦΙΛΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΝΕΥΜΑ... 
ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Ανακύκλωση...

Φαίνεται πως οι μαθητές μας εργάζονται με ζήλο για την προστασία του περιβάλλοντος.... Και η ανακύκλωση καλά κρατεί...!!! 

Βγάζουμε λοιπόν τις ετικέτες, πλένουμε τα μπουκάλια και κρατάμε στην άκρη αυτά που θέλουμε να ξαναχρησιμοποιήσουμε για τη διαμόρφωση του εξωτερικού χώρου του σχολείου μας! Όσο για τα υπόλοιπα... Η ΔΕΔΙΣΑ είναι ένας πολύ καλός προορισμός!!! 

Σας προτείνουμε να κάνετε κι εσείς το ίδιο!!!!