Σάββατο 10 Μαΐου 2014

"Ελιά - Λάδι"
Εικαστικές δημιουργίες

Στα πλαίσια των δραστηριοτήτων που έγιναν από τα παιδιά του Β2 σχετικά με το θέμα: "Ελιά - Λάδι" ήταν κι οι ομαδικές ζωγραφιές που απεικονίζουν το ευλογημένο δέντρο. Είχαν τη βοήθεια και την επιμέλεια της δασκάλας τους Ζαχαριάς Δάφνης και της δασκάλας των Εικαστικών Σκαλτσά Σοφίας.