Σάββατο 4 Ιουνίου 2016

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Teachers4Europe
   Φέτος στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Teachers4Europe» οι μαθητές του Β1΄ υλοποίησαν την εργασία με τίτλο «Ένα ταξίδι στην Ευρώπη».
   Αρχικά γνώρισαν την ιστορία και βασικά στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με εργαλεία το παιχνίδι, τη ζωγραφική και τη χρήση ΤΠΕ.  Στη συνέχεια έγραψαν παραμύθια με κεντρική ηρωίδα την Ευρώπη και ασχολήθηκαν με τα αξιοθέατα και τις σημαίες των χωρών της Ε.Ε.

Για να δείτε τις ενδιαφέρουσες εργασίες των παιδιών, πατήστε εδώ.

Υπεύθυνη δασκάλα: Αρχοντούλα Λαχανοπούλου