Τρίτη 16 Ιουνίου 2015


Τα ποτάμια και οι λίμνες της Κρήτης
   Στο πλαίσιο του προγράμματος «Νερό, πηγή ζωής» και με την επίβλεψη του καθηγητή πληροφορικής Κοκκινάκη Σπύρου η Δ΄ τάξη δημιούργησε παρουσιάσεις για τα ποτάμια και τις λίμνες της Κρήτης.