Δευτέρα 1 Ιουνίου 2015

Το "Νερό, πηγή ζωής"
με τη ματιά της Θεατρικής Αγωγής
  Στο πλαίσιο του προγράμματος «Νερό, πηγή ζωής» η εκπαιδευτικός της Θεατρικής Αγωγής, Νίκη Φραγκοπούλου και οι μαθητές της Δ΄ τάξης ασχολήθηκαν με τη μόλυνση των υδάτων, τις άμεσες επιπτώσεις της στο κόσμο των πτηνών, όπως και την εξεύρεση λύσεων πριν να είναι πολύ αργά.
  Αρχικά συζήτησαν για το θέμα και τα αίτιά του και στη συνέχεια  ζητήθηκε από τους μαθητές  να κάνουν ανά ζεύγη μία μικρή έρευνα στο διαδίκτυο και να προσκομίσουν φωτογραφίες από περιοχές που έχει καταγραφεί πρόβλημα, πριν και μετά από αυτό. Στη συνέχεια  με τις εικόνες αυτές, καθώς και δύο κούκλες -πτηνά αυτοσχεδίασαν και συζητώντας με την ομάδα μοιράστηκαν ρόλοι για να ζωντανέψουν  τις ιστορίες τους. Κατά τη δραματοποίηση των ιστοριών χρησιμοποιήθηκαν οι τεχνικές του αυτοσχεδιασμού, του κουκλοθεάτρου και της κινησιολογίας.
 Το πρόγραμμα είχε αποτέλεσμα την ευαισθητοποίηση των μαθητών σε ένα τόσο σημαντικό πρόβλημα και τράβηξε το ενδιαφέρον της ομάδας επιστρατεύοντας τη φαντασία σε συνδυασμό με το σώμα τους.