Παρασκευή 19 Ιουνίου 2015

Εκδρομή της ΣΤ΄ τάξης στην Αθήνα
Το βίντεο δημιουργήθηκε από τους μαθητές της ΣΤ¨ τάξης: Καμισάκη Χρήστο και Κυρμπιζάκη Γιάννη.