Σάββατο 10 Οκτωβρίου 2015

Οι εκπαιδευτικοί του σχολείου μας
κατά το σχολικό έτος 2015-16

 

Διευθύντρια: Τερεζάκη Χρύσα
Υποδιευθύντρια: Ζαχαριά Δάφνη

Α1: Λευκή Καραγιαννάκη
Α2: Παπαδαντωνάκη Ευτυχία  
Β1: Λαχανοπούλου Αρχοντούλα
Β2: Βαμβάτσικου Μαρία
Γ1: Ζαχαριά Δάφνη
Γ2: Μιχαηλίδης Αναστάσιος
Δ1 : Κλάδου Σοφία
Δ2: Βόλτσου Σοφία
Ε1: Ευθυμάκη Μαρία
Ε2:  Μπουντρογιάννη Χριστοφία
ΣΤ1: Τσεκούρας Γιάννης
ΣΤ2: Τραγούδας Κων/νος
 
Γυμναστική: Σουλίδου Σοφία, Γεωργαλή Τριανταφυλλιά
Αγγλικά: Σκουνάκη Αγγελική, Μητράκη Μαρία
Γαλλικά:  Μυλωνάκη Βούλα και Βιολάκη Ελένη
Γερμανικά: Νικολαΐδου Βέρα
Πληροφορική: Κοκκινάκης Σπύρος     
Μουσική: Χότζας Νικόλαος
Θεατρική Αγωγή: Χριστουλάκη Ευαγγελία
Εικαστικά: Βρακά Αικατερίνη