Παρασκευή 29 Μαΐου 2015

Η άλωση της Κωνσταντινούπολης
Σαν σήμερα, στις 29 Μαΐου 1453, οι Τούρκοι κατέκτησαν την Κωνσταντινούπολη.
Για να παρακολουθήσετε τα γεγονότα που οδήγησαν στην άλωση της Πόλης πατήστε
εδώ