Πέμπτη 28 Μαΐου 2015

Ενημέρωση των μαθητών της Δ΄ Δημοτικού για την επιλογή της Β΄ Ξένης Γλώσσας
Κοινοποιούμε αλληλογραφία της Σχολικής Συμβούλου ΠΕ05-Γαλλικής Γλώσσας, κ. Ιωαννίδου Αικατερίνης, καθώς και του Σχολικού Συμβούλου ΠΕ07-Γερμανικής Γλώσσας, κ. Τηλαβερίδη Δημητρίου, που αφορά στην ενημέρωση των μαθητών της Δ΄ τάξης και των γονέων τους, σχετικά με την επιλογή της Β΄ ξένης γλώσσας που θα διδαχθούν, ως μαθητές της Ε΄ τάξης, το επόμενο σχολικό έτος, 2015-16.
Για τα Γαλλικά πατήστε εδώ.
Για τα Γερμανικά πατήστε εδώ κι εδώ.
 
Σας επισημαίνουμε  ότι πρέπει να καταθέσετε τη δήλωση το αργότερο μέχρι τις 8 Ιουνίου.