Τετάρτη 7 Ιανουαρίου 2015

«Αρχιτεκτονική στην Εκπαίδευση-Αλλάζοντας το χώρο μου στο σχολείο» 
Φιλοσοφία του Προγράμματος
To Πρόγραμμα «Αρχιτεκτονική στην Εκπαίδευση-Αλλάζοντας το χώρο μου στο σχολείο» δημιουργήθηκε από τη σύμπραξη παιδαγωγών κι αρχιτεκτόνων, που πιστεύουν ακράδαντα ότι η αντίληψη του «οικείου» στην πόλη είναι στάση-δεξιότητα-ικανότητα που διδάσκεται-μαθαίνεται κι εν τέλει κατακτάται από νωρίς. Ο άνθρωπος είναι αδύνατον να μπορέσει να συλλάβει την αίσθηση του «δημόσιου χώρου», των δικαιωμάτων του προς αυτόν και των υποχρεώσεών του, εάν δεν προηγηθεί μία συστηματική και σκόπιμη δράση με σκοπό την εν λόγω συνειδητοποίηση. Γι' αυτό και η Εκπαίδευση μπορεί και πρέπει να παίξει καθοριστικό ρόλο προς την κατεύθυνση αυτή.

Βασικά χαρακτηριστικά του Προγράμματος, αποτελούν η ανάγκη για έκφραση-επικοινωνία, για μοίρασμα και για αλληλεπίδραση, για συνεργασία και δράση. Στοιχεία μιας βιωματικής-επικοινωνιακής-κριτικής-απελευθερωτικής-μετασχηματίζουσας αγωγής κι εκπαίδευσης η οποία αποσκοπεί στον ενεργό πολίτη που μπορεί να συνειδητοποιεί την ανάγκη του να είναι ικανός να συνεργάζεται για τη δημιουργία ενός βιώσιμου χώρου στον οποίο να ζει και να δραστηριοποιείται.