Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2015

Το κυκλοφορικό μας σύστημα από το ΣΤ2
Στο μάθημα "Φυσικά-Ερευνώ και Ανακαλύπτω" φτιάξαμε τις αρτηρίες με κόκκινο και τις φλέβες με μπλε.