Τετάρτη 19 Ιουνίου 2013


ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ
11ο τεύχος
Εφημερίδα που δημιουργήθηκε από τους μαθητές του Δ1. Υπεύθυνη δασκάλα: Λαχανοπούλου Αρχοντούλα