Παρασκευή 21 Ιουνίου 2013

ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ
13ο τεύχος
Εφημερίδα που δημιουργήθηκε από μαθητές του Δ1 και τη δασκάλα τους Λαχανοπούλου Αρχοντούλα.