Σάββατο 20 Απριλίου 2013


Με ένα βιβλίο ταξιδεύω...

Εικόνες από το book bazaar που πραγματοποιήθηκε στο χώρο του σχολείου μας!!!