Δευτέρα 16 Ιανουαρίου 2017

Πρόγραμμα κολύμβησης
 
Στις 12 Ιανουαρίου ξεκίνησε το πρόγραμμα κολύμβησης για τους μαθητές της τρίτης τάξης του σχολείου μας. Οι μαθητές μας έδειξαν υπευθυνότητα και προσοχή  στο πρώτο τους μάθημα. Ένιωσαν χαρά με την επαφή που είχαν με το νερό.
Το πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί σε 10 μαθήματα. 


Υπεύθυνοι γυμναστές: Σοφία Σουλίδου, Δόλγυρας Στέλιος