Σάββατο 10 Σεπτεμβρίου 2016

Πρόσκληση γονέων ΣΤ2
Προσκαλούνται οι γονείς του τμήματος ΣΤ2 από το Σχολικό Σύμβουλο 5ης περιφέρειας κ. Μυλωνάκη και τη Διεύθυνση του σχολείου μας για συζήτηση-ενημέρωση λειτουργίας του τμήματος την Τρίτη 13 Σεπτεμβρίου και ώρα 12.30-14.00.