Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου 2013

Βαθμολογία Α΄ τριμήνου
Η βαθμολογία του Α΄ τριμήνου θα δοθεί στους γονείς τη Δευτέρα 16 Δεκεμβρίου και ώρα 12.15-14.00.