Δευτέρα 31 Οκτωβρίου 2011

Από την παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου